Blog KI-Radi™

The Realities of Potassium Iodide: What It Can and Cannot Do

Thực tế của Kali Iodua: Nó có thể và không thể làm gì

Kali iodua (KI) là muối của iốt ổn định thường được biết đến với vai trò bảo vệ bức xạ. Sau thảm họa hạt nhân hoặc các trường hợp khẩn cấp về phóng xạ khác, các quan chức y tế công cộng thường p...

Understanding Thyroid Health: Why It Matters and How to Maintain It

Hiểu về sức khỏe tuyến giáp: Tại sao nó quan trọng và cách duy trì nó

Tuyến giáp, một tuyến nhỏ hình con bướm nằm ở phía trước cổ, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiều quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Hiểu tầm quan trọng của sức khỏe tuyến giáp...

How Potassium Iodide Protects Your Thyroid and Enhances Overall Health

Kali Iodide bảo vệ tuyến giáp của bạn và tăng cường sức khỏe tổng thể như thế nào

Iốt đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tuyến giáp tối ưu và sức khỏe tổng thể. Nó được hấp thụ bởi tuyến giáp, nơi nó hỗ trợ sự hình thành các hormone tuyến giáp. Những hormon...

What to Do After a Radiation Emergency

Phải làm gì sau trường hợp khẩn cấp về bức xạ

Sau trường hợp khẩn cấp về bức xạ, hành động kịp thời là điều cần thiết để đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro về sức khỏe. Những trường hợp khẩn cấp như vậy có thể phát sinh từ tai nạn nhà máy đi...